Linux: masowa zamiana polskich znaków w plikach

Polskie znaki w nazwach plików nie są mile widziane, można mieć z takimi plikami różnorodne problemy. W dzisiejszym wpisie chciałem pokazać w jaki sposób można masowo pozamieniać polskie znaki w nazwach plików oraz pousuwać spacje i inne niepotrzebne znaki.

W tym celu korzystamy z polecenia:

1
for FILE in *.doc ; do mv "$FILE" "$( echo $FILE | iconv -f UTF-8 -t US-ASCII//TRANSLIT - | sed -r 's/[^a-z0-9._]+/_/ig' )" ; done

Powyższy kod zmienia nazwy plików jedynie o rozszerzeniu .doc

Leave a Comment

4 × four =