CentOs: Postfix Mail Server cz. III

W kolejnej części skonfigurujemy Dovecot’a i zainstalujemy skrypt pozwalający na administrację naszymi wirtualnymi domenami i użytkownikami, czyli będzie się komunikował z tabelami bazy danych, które stworzyliśmy w poprzedniej części.

Na początku sprawdźmy czy nasz Dovecot jest zainstalowany:

1
rpm -qa dovecot

Jeżeli pojawiła nam się informacja o zainstalowanej paczce, to jest dobrze 🙂 Jeśli takowej informacji nie ma to, to musisz zainstalować dovecot’a.

Kolejną rzeczą jaką musimy zrobić, to utworzenie pliku konfiguracyjnego z ustawieniami do bazy danych dla naszego skryptu PostfixAdmin. Tworzymy odpowiedni plik:

1
vi /etc/dovecot-mysql.conf

Umieszczamy w nim następująca treść. Uwaga! Możliwe, że poniższy kod będziesz musiał zmodyfikować jeżeli stworzyłeś innego użytkownika, bazę danych czy ustawiłeś inne hasło.

1
2
3
4
driver = mysql
connect = host=localhost dbname=postfix user=mail password=<your-mysql-password-here>
default_pass_scheme = PLAIN
password_query = SELECT password FROM mailbox WHERE username = '%u'

Zanim przejdziemy do kolejnego kroku musimy wykonać backup konfiguracji Dovecot’a. Jest to o tyle istotne, gdyż dużo osób może popełnić przy kolejnym kroku błąd.

1
cp /etc/dovecot.conf /etc/dovecot.org

Następnie musimy zmodyfikować plik konfiguracyjny:

1
vi /etc/dovecot.conf

Pamiętaj, że musisz kolejno w tym pliku odszukać odpowiednich parametrów, które powinny przyjąć poniższe wartości.

Linijka 61

1
log_path = /var/log/dovecot.log

Linijka 721

1
auth_username_format = %Lu

Linie 869-871

1
2
3
passdb sql {
args = /etc/dovecot-mysql.conf
}

Linie 913-927

1
2
3
userdb static {
args = uid=501 gid=501 home=/home/vmail/%d/%n
}

Pozostało nam teraz uruchomić Dovecot’a i dodać go do konfiguracji tak, aby uruchamiał się automatycznie wraz z restartem systemu.

1
2
service dovecot start
chkconfig dovecot on

Teraz czas na instalację PostfixAdmin’a, najpierw jednak musimy go ściągnąć i rozpakować:

1
2
3
4
cd /usr/share
wget http://downloads.sourceforge.net/project/postfixadmin/postfixadmin/postfixadmin_2.3.tar.gz?use_mirror=nchc
tar  -xvzf postfixadmin-2.3.tar.gz
mv postfixadmin-2.3 postfixadmin

Zanim przejdziemy do jego konfiguracji, to najlepiej zrobić kopię pliku konfiguracyjnego:

1
cp /usr/share/postfixadmin/config.inc.php /usr/share/postfixadmin/config.inc.php.org

Czas na edycję tego pliku:

1
vi /usr/share/postfixadmin/config.inc.php

Musisz dokonać w nim następujących zmian. Uwaga! Numery linii mogą się różnić. Musisz także podać swoje dane do bazy danych.

Linia 26

1
$CONF['configured'] = true;

Linia 36

1
$CONF['postfix_admin_url'] = '/postfixadmin';

Linie 49-53

1
2
3
4
5
$CONF['database_type'] = 'mysqli';
$CONF['database_host'] = 'localhost';
$CONF['database_user'] = 'mail';
$CONF['database_password'] = 'change-your-new-password-here';
$CONF['database_name'] = 'postfix';

Linia 100

1
$CONF['encrypt'] = 'cleartext';

Linia 145

1
$CONF['domain_path'] = 'YES';

Linia 151

1
$CONF['domain_in_mailbox'] = 'NO';

Linia 272

1
$CONF['emailcheck_resolve_domain']='NO';

Tworzymy alias dla Apache’a dzięki, któremu będziemy mogli korzystać z aplikacji:

1
 echo "Alias /postfixadmin /usr/share/postfixadmin" > /etc/httpd/conf.d/postfixadmin.conf

Restartujemy Apache’a:

1
service httpd restart

Teraz możemy zainstalować naszego PostfixAdmin’a pod adresem http://twoj-adres-ip-serwera/postfixadmin/setup.php a naszym oczom powinien ukazać się poniższy ekran:

Skrypt instalacyjny sprawdzi czy są zainstalowane wszystkie potrzebne rzeczy oraz ustawienia samej aplikacji. Jeżeli zauważysz gdzieś „fail” to musisz zainstalować brakujący komponent lub jeszcze raz go skonfigurować. Jeśli wszystko jest ok, to możesz ruszyć dalej. Na końcu strony powinieneś mieć następujący widok:

Na ekranie powinna pojawić się zmienna $CONF[‚setup_password’]. Musimy jeszcze raz wrócić do edycji naszej konfiguracji PostfixAdmin’a:

1
vi /usr/share/postfixadmin/config.inc.php

Następnie około 32 linii powinieneś dodać linijkę z zawartością zmiennej $CONF[‚setup_password’] z okna przeglądarki:

1
$CONF['setup_password'] = 'zmienna';

Następnie uzupełnij dane do logowania i dodaj administratora. W moim przypadku loginem będzie adres post@example.local.

Na wszelki wypadek usuń skrypt instalacyjny:

1
2
cd /usr/share/posftadmin
mv setup.php setup.org

Teraz idź do administracji PostfixAdmina, który powinien się znajdować pod adresem: http://twoj-adres-ip-serwera/postfixadmin/

Po zalogowaniu w tym miejscu będziesz tworzył wirtualne domeny i użytkowników naszego serwera poczty. W kolejnej części zainstalujemy skrypt do obsługi skrzynek pocztowych Squirrelmail

Comments

CentOs: Postfix Mail Server cz. IV | Arkadiusz Tobiasz

[…] Dovecot’a i PostfixAdmina, które zainstalowaliśmy w poprzedniej części tutoriala możemy teraz zainstalować klienta naszej poczty, tak aby użytkownicy mogli sprawdzać swoją […]

Reply

Leave a Comment

19 + 16 =