Linux: backup bazy danych MySQL

Autor: Arkadiusz Tobiasz 20 sierpnia 2011

Najczęściej backup bazy danych robimy z wykorzystaniem skryptu phpMyAdmin. Choć to rozwiązanie jest poprawne, to niekoniecznie szybkie, zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z większymi bazami danych. Backup bazy danych MySQL można też wykonać w dużo prostszy sposób, ale potrzebny do tego jest dostęp do shella.

Najprostszym sposobem jest wykonanie komendy według schematu:

1
mysqldump -u [user] -p [database_name] > [backupfile].dump

Przykładowo:

1
mysqldump -u sqluser -p sqldatabase > backup.dump

Po jej wykonaniu zostaniemy poproszeni o hasło użytkownika sqluser, który powinien mieć dostęp do bazy sqldatabase. Po podaniu poprawnego hasła, zrzut bazy danych znajdzie się w odpowiednim pliku: backup.dump.

Możemy też użyć polecenia, które zoptymalizuje zrzut bazy danych i doda do nich odpowiednie komendy SQL, które usuną istniejące bazy danych i zastąpią je tymi z naszego backupu, przy przywracaniu bazy danych. W tym celu należy użyć komendy według schematu:

1
mysqldump --opt -u [user] -p [database_name] > [backup_file].dump

Możemy także dokonać kompresji naszego backupu wykonując polecenie:

1
mysqldump --opt -u [user] -p [database_name] | gzip > [backup_file].dump.gz

Mając zrzut bazy danych możemy go w łatwy sposób odtworzyć w naszej bazie danych. phpMyAdmin przeważnie ma ograniczenia co do wielkości wgrywanego pliku, w przypadku przywracania backupu za pomocą konsoli ten problem nam odpada. W tym celu wykonamy następujące polecenie:

1
mysql -u [user] -p [database_name] < [backup_file].dump

Odpowiedz

 

Arkadiusz Tobiasz student Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na specjalnościach informatyka ekonomiczna oraz rachunkowość. Więcej...

jQuery Validation i funkcja remote

Jakiś czas temu zwrócił się do mnie użytkownik z problemem. Chodzi o to, że korzysta on z pluginu walidacji jQuery, […]

Zend Framework: integracja z Uploadify

W tym wpisie postaram się przedstawić Wam w jaki sposób zintegrować skrypt Uploadify z Zend Frameworkiem. Dzięki temu będziemy mogli […]

Javascript: Czasowe wyświetlanie reklamy

Czasami chcemy, aby na pewnym elemencie naszej strony wyświetlała się reklama przez jakiś czas, a następnie zniknęła. W tym wpisie […]

Linux: backup wszystkich baz danych MySQL

Swego czasu pisałem o tym jak z poziomu konsoli można szybko i przyjemnie zrobić backup bazy MySQL. Wszystko jest ładnie […]