CentOs: instalacja ncftp

Migracja plików pomiędzy serwerami może być czasochłonna, szczególnie jeżeli ściągamy je poprzez FTP na swój dysk twardy, a następnie przenosimy na nowy serwer. Proces ten możemy sobie ułatwić poprzez transfer plików pomiędzy serwerami. W tym celu na serwerze docelowym musimy zainstalować ncftp.

W tym wpisie pokaże jak ściągnąć pliki z serwera o numerze IP 192.168.0.1, do którego można się zalogować na shella za pomocą loginu „marek” i hasła „pliki”. Powyższe dane musisz podmienić na swoje w poleceniach, które znajdziesz poniżej.

Rozpoczynamy od zainstalowania repozytorium EPEL na naszym CentOsie, ponieważ posiada ono pakiet z naszym ncftp. Jeżeli masz już to repozytorium zainstalowane na swoim serwerze, to możesz pominąć ten krok. W tym celu wykonujemy polecenie:

1
rpm -Uvh http://download.fedora.redhat.com/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm

Teraz nie pozostało nic innego niż zainstalowanie NCFTP. Jeżeli będzie to pierwsza instalacja paczki z repozytorium EPEL, to zostaniesz również poproszony o import klucza EPEL GPG. Najpierw wyszukujemy dostępnych paczek z naszym NCFTP za pomocą polecenia:

1
yum list *NCFTP*

Na naszej liście powinna się informacja o dostępnej paczce ncftp, więc ją instalujemy wykonując polecenie:

1
yum install ncftp

Sprawdzamy czy NCFTP został zainstalowany poprawnie poleceniem:

1
ncftp -h

Jeżeli otrzymujemy instrukcję korzystania z NCFTP to wszystko jest ok. Teraz próbujemy się połączyć z serwerem, z którego będziemy ściągać pliki. Najpierw uruchamiamy NCFTP za pomocą polecenia:


GeSHi Error: GeSHi could not find the language ncftp (using path /home/admin/domains/tobiasz.org/public_html/blog/wp-content/plugins/codecolorer/lib/geshi/) (code 2)

i otwieramy połączenie z serwerem źródłowym:

1
open -u marek -p pliki 192.168.0.1

Przechodzimy do katalogu, gdzie znajdują się pliki do skopiowania:

1
cd public_html

i kopiujemy plik „backup.tar.gz” na nasz serwer docelowy:

1
get backup.tar.gz

Plik zostanie przesłany na serwer docelowy. Znajdziesz go w katalogu, w którym byłeś podczas uruchomienia NCFTP.

Leave a Comment

20 − seven =