PHP-Nuke: instalacja cz. II

Kontynuuję poprzedni wpis na temat instalacji CMSa jaki jest PHP-Nuke. System PHP-Nuke od wersji 8.0 ma wbudowany instalator, co znacznie ułatwia ten proces, ale w tym wpisie dowiesz się także jak ręcznie zainstalować PHP-Nuke.

5. Instalator PHP-Nuke

Pliki mamy przeniesione na serwer, baza danych została przez nas założona, to możemy przystąpić do instalacji PHP-Nuke. W tym rozdziale opiszę jak przeprowadzić instalację PHP-Nuke za pomocą wbudowanego instalatora, który jest obecny od wersji 8.0.

Po wywołaniu naszej strony w przeglądarce otrzymujemy komunikat (rys. 12), że PHP-Nuke nie jest jeszcze zainstalowany i że możemy teraz rozpocząć proces instalacji klikając w odpowiedni link.

Rysunek 12. Komunikat przed instalacją PHP-Nuke

Klikamy w ten link, który przenosi nas do instalatora (rys. 13). Na początku skrypt sprawdza czy ustawienia na naszym serwerze są prawidłowe, co jest potrzebne do przeprowadzenia poprawnej instalacji systemu. Jeżeli wszystkie dane się zgadzają (oznaczone są na zielono, a jeśli się nie zgadzają, to na czerwono) możemy przejść do kolejnego kroku.

Rysunek 13. Sprawdzanie ustawień serwera

W kolejnym kroku wyświetlony jest tekst licencji na jakiej rozprowadzany jest PHP-Nuke, więc po zapoznaniu się z nim klikamy dalej.

Przystępujemy do części właściwej instalacji i w kroku pierwszym (rys. 14) musimy podać ustawienia  bazy danych, z której ma korzystać nasz portal. W pierwszym polu Host name (1) podajemy nazwę hosta naszej bazy danych[1], następnie w polu MySQL User Name (2) musimy podać nazwę użytkownika bazy danych. Kolejne pole, to MySQL Password (3), w którym podajemy hasło jakie przypisaliśmy użytkownikowi MySQL. Ostatnie pole, MySQL Database Name (4) musi zawierać nazwę naszej bazy danych, w której będą przechowywane dane z naszego portalu. Kiedy poprawnie wpiszemy wszystkie wartości klikamy dalej i przechodzimy do kroku drugiego.

Rysunek 14. Instalacja - Ustawienia bazy danych

W kolejnym kroku (rys. 15) musimy podać w polu Site name (1) nazwę naszego portalu internetowego.

Rysunek 15. Instalacja - Nazwa strony

W przedostatnim kroku (rys. 16) tworzymy konto administratora.

Rysunek 16. Instalacja - Konto administratora

W polu Your Site URL (1) podajemy adres naszej strony, w polu Your E-mail adres e-mail do administracji portalem, a w Admin password (3) hasło jakim się będzie posługiwał administrator serwisu. Login administratora został ustawiony domyślnie na admin i niestety nie ma opcji jego zmiany podczas instalacji[2].

Rysunek 17. Instalacja - Komunikat kończący proces instalacji

Ostatni krok (rys. 17) wyświetla informacje potrzebne do zalogowania się w panelu administratora[3]. Możemy już zobaczyć naszą stronę (rys. 18) i zalogować się do administracji. Instalacja naszego portalu została tym samym zakończona.

Rysunek 18. Nasz nowo zainstalowany portal

6. Instalacja ręczna PHP-Nuke

W tym rozdziale pokażę w jaki sposób można zainstalować PHP-Nuke ręcznie. W taki sposób odbywała się instalacji wersji PHP-Nuke mniejszych niż 8.0.

Proces instalacji rozpoczynamy od wgrania struktury bazy danych z pliku nuke.sql, który znajduje się w folderze sql/ w naszej paczce z PHP-Nuke[4]. W tym celu wchodzimy do phpMyAdmin’a[5], który najczęściej znajduje się pod adresem www.twojastrona.pl/phpMyAdmin[6].

Rysunek 19. phpMyAdmin - Wybór bazy danych

Logujemy się tam używając nazwy użytkownika MySQL i hasła, które do niego przypisaliśmy w momencie tworzenia bazy danych. Z lewej strony (rys. 19) mamy możliwość wybrania bazy danych, która nas interesuje. W moim przypadku jest to baza o nazwie tobiasz_test, na którą klikam. Po kliknięciu widzimy (rys. 20) pustą bazę danych, następnie klikamy w zakładkę SQL (1), ponieważ chcemy wgrać bazę danych naszego PHP-Nuke.

Rysunek 20. phpMyAdmin - baza danych

W zakładce SQL (rys. 21) widzimy okno (1), do którego wklejamy zawartość pliku nuke.sql z katalogu sql/ w paczce naszego PHP-Nuke. Po wklejeniu całej zawartości tego pliku do okna Wykonanie zapytania/zapytań SQL do bazy danych tobiasz_test: możemy spokojnie kliknąć przycisk Wykonaj (2)[7]. Alternatywnym sposobem na wgranie struktury naszej bazy jest kliknięcie w zakładkę Import (3).

Rysunek 21. phpMyAdmin – zakładka SQL

Zakładka Import (rys.22) jest o wiele przyjemniejsza od poprzedniego sposobu dodawania zapytań SQL do bazy danych, ponieważ tutaj wskazujemy plik, z którego ma pobrać zapytania do wykonania. W tym celu wybieramy przycisk Przeglądaj (1)  i wskazujemy na plik o nazwie nuke.sql w katalogu sql/. Zazwyczaj obok pola wyboru mamy informacje o tym jaki ten plik może mieć rozmiar maksymalny (2). W moim wypadku jest to 8 192 kB. Wybrane pliki mogą być skompresowane (gzip, zip). Musimy również wybrać zestaw znaków dla pliku (3), według tego wyboru później dane są porównywane w bazie danych. Najczęstszym i najpopularniejszym zestawem znaków jest latin2. Możemy również częściowo importować dane z jakiegoś skryptu, wtedy deklarujemy (4) liczbę rekordów, które należy pominąć. Jeżeli wybierzemy plik do importu, którego rozmiar jest większy od dopuszczalnego, to dostaniemy komunikat, że importowany plik jest za duży. W takim wypadku musimy go podzielić na kilka mniejszych.

Rysunek 22. phpMyAdmin - zakładka Import

Po wgraniu bazy danych musimy jeszcze poprawnie skonfigurować plik config.php, w którym są przechowywane dane do łączenia się z bazą danych. Plik ten znajduje się w głównym katalogu PHP-Nuke. Ściągamy plik z serwera na nasz dysk, jego źródło wygląda mniej więcej tak[8]:

config.php

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<?php
$dbhost = "localhost";  // 1
$dbuname = "root";  // 2
$dbpass = "";   // 3
$dbname = "nuke";  // 4
$prefix = "nuke";  // 5  
$user_prefix = "nuke";  // 6  
$dbtype = "MySQL";  // 7
$sitekey = "SdFk*fa28367-dm56w69.3a2fDS+e9";
?>

Musimy go zmodyfikowa, podając dane do naszej bazy danych. Rozpoczynamy od zmiennej $dbhost (1), w której podajemy host do naszej bazy danych, jak już pisałem wcześniej jest to najczęściej localhost. Zmienna $dbuname (2) zawiera nazwę naszego użytkownika bazy danych[9], a $dbpass (3) to nic innego jak zmienna zawierające hasło użytkownika do bazy danych. Zmienna $dbname (4) zawiera nazwę naszej bazy danych, a $prefix (5) to zmienna zawierająca prefiks dla tabel, czyli to co poprzedza nazwy tabel, domyślnie jest to nuke. Podobnie jest ze zmienną $user_prefix (6), która określa prefiks dla tabeli zawierającej dane o użytkownikach. Przydatne jest to, gdy prowadzimy kilka stron opartych na PHP-Nuke i chcemy, aby wszystkie posiadały wspólne logowanie. Kolejna zmienna $dbtype (7) określa typ bazy danych, domyślnie jest to MySQL. Ostatnia zmienna – $sitekey – jest unikalnym kluczem, który identyfikuje Twoją stronę. Dobrze jest, gdy nie ma dwóch stron o takich samych kluczach, Klucz ten może składać się z liter, cyfr oraz innych znaków. Wykorzystywany jest głównie do tworzenia tzw. Security Code.

 Chciałbym teraz zaprezentować przykładowo skonfigurowany plik config.php:

config.php (przykład konfiguracji)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<!?php
$dbhost = "212.110.12.297";
$dbuname = "pippo";
$dbpass = "topolino";
$dbname = "orazio";
$prefix = "nuke";
$user_prefix = "nuke";
$dbtype = "MySQL";
$sitekey = "Sd34*f433467-sff56w69.hgffDS+e9";
?>

Kiedy mamy już poprawnie skonfigurowany plik config.php możemy odwiedzić naszą stronę, aby sfinalizować proces rejestracji. Ostatnim elementem, który musimy zrobić, to utworzyć konto administratora.

W tym celu wchodzimy na naszą stronę i wywołujemy plik admin.php, np. www.serwer.pl/admin.php. Musimy wypełnić krótki formularz rejestracyjny (rys. 23).
W pierwszym polu wpisujemy login (1) za pomocą, którego będziemy się logować w administracji[10], w drugim (2) adres naszej strony domowej, w kolejnym (3) adres e-mail, z którego korzystamy oraz (4) hasło, które będziemy wykorzystywać podczas logowania do administracji. W ostatniej (5) opcji decydujemy czy system ma stworzyć konto użytkownika o identycznych danych, zalecam wybranie opcji Tak.

 

Rysunek 23. Tworzenie administratora


[1] Najczęściej jest to localhost.

[2] Możesz jednak zmienić go po instalacji w panelu administracji, w zarządzaniu administratorami.
[3] Dostęp do Panelu Administratora, to www.twojastrona.pl/admin.php.

[4] W wersjach od 8.0 plik ze strukturą bazy danych znajduje się w katalogu install/sql.

[5] phpMyAdmin to narzędzie napisane w PHP służące do łatwego zarządzania bazą danych MySQL, które jest dostępne niemal wszystkich kontach WWW z bazą danych MySQL.

[6] Jeżeli nie jest dostępny pod tym adresem, to spróbuj jeszcze raz wpisując nazwę z małych liter, a jeśli to nie zadziała poszukaj w dokumentacji konta WWW.

[7] Jeżeli plik z zapytaniami SQL jest większy niż 1MB polecam wklejać go częściami i wykonywać zapytania, bowiem przy większych plikach system nie radzi sobie z wykonaniem zapytań.

[8] W skrypcie zamieściłem tylko ten kod, który będzie nas bezpośrednio interesował, więc musisz go w tym pliku znaleźć.

[9] Ważne jest to, aby użytkownik miał pełne prawa (grant all privileges) do naszej bazy danych, to znaczy mógł wstawiać rekordy, modyfikować, usuwać i wybierać.

[10] W PHP-Nuke administrator posiada dwa konto, konto użytkownika oraz konto administratora. W przeciwieństwie do np. phpBB, w którym możemy z danego użytkownika zrobić administratora, w PHP-Nuke musimy stworzyć dla niego jeszcze jedno osobne konto, które służy tylko i wyłącznie administracji.

Leave a Comment

1 × two =