PHP-Nuke: instalacja cz. I

W tym wpisie dowiesz się jak bezproblemowo przebrnąć przez proces instalacji PHP-Nuke. W pierwszej części tego wpisu poruszę kwestię bezproblemowego przygotowania środowiska do przeprowadzenia instalacji CMSa jakim jest PHP-Nukr.

1. Wymagania

Nie na każdej konfiguracji serwera będzie możliwa instalacji PHP-Nuke, gdyż ma on również określone wymagania. Aby bezproblemowo zainstalować PHP-Nuke musisz mieć następujące wymagania serwera:

 • zainstalowany i poprawnie pracujący system Linux,
 • Apache Web Server,
 • PHP w wersji 4.1.x lub lepszej,
 • Serwer bazy danych MySQL[1].

Powyższe wymagania wcale jednoznacznie nie oznaczają, że PHP-Nuke nie będzie działał poprawnie w innych konfiguracjach. Jednak ja będę objaśniał jak zainstalować system na powyższej konfiguracji.

 Wskazówka
Wersję PHP oraz ustawienia na serwerze możesz sprawdzić w prosty sposób tworząc skrypt o nazwie phpinfo.php, w którym zamieścisz:

1
2
3
4
5
 <?php

phpinfo();

?>

Skrypt ten musisz przenieść na swój serwer i wywołać z poziomu przeglądarki, np. www.twojastrona.pl/phpinfo.php. Ukażą się wtedy informacje o ustawieniach na naszym serwerze, które mogą Ci być przydatne przy pracy z PHP-Nuke.

2. Konfigurujemy klienta FTP

Do instalacji PHP-Nuke potrzebny będzie nam klient FTP, którym bez problemu będziemy mogli przenieść wszystkie potrzebne pliki na serwer. Ja przedstawię w mojej książce jak skonfigurować i korzystać z Total Commandera. Najnowszą wersję programu możemy ściągnąć[2] z polskiej strony programu – www.totalcmd.pl. Po zainstalowaniu go, uruchamiamy program. Musimy utworzyć nowe połączenie FTP (rys. 1), w tym celu klikamy na ikonę z napisem „FTP” (1) lub z Menu wybieramy Sieć g FTP połączenie…, ostatecznie możemy również użyć skrótu klawiszowego Ctrl + F.

Rysunek 1. Program Total Commander - główne okno

Następnie naszym oczom ukazuje się okno (rys. 2), w którym możemy dodać nowe połączenie. Klikamy Nowe połączenie (1).

Rysunek 2. Total Commander - Połączenia FTP

Po kliknięciu w przycisk mamy okienko (rys. 3), w którym musimy podać parametry naszego serwera. W polu Sesja (1) wpisujemy nazwę połączenia, która będzie wyświetlana na liście wszystkich naszych połączeń w programie Total Commander, ja wpisałem nazwę phpnuke. W polu Nazwa hosta (2) musisz wpisać nazwę hosta, którą najczęściej dostajesz od swojego usługodawcy. Często nazwa hosta zaczyna się od frazy ftp, ja podałem przykład ftp.serwer.pl. Kolejne dwa pola, to Użytkownik (3) i Hasło (4), tutaj wpisujemy dane do naszego konta FTP, które także powinieneś również otrzymać od naszego hostingu. Hasło jest szyfrowane. W polu Zdalny Katalog (5) wpisujemy nazwę katalogu, do którego mamy się przenieść po nawiązaniu połączenia. Najczęściej jest to katalog public_html, w którym trzeba umieścić pliki, aby były wyświetlane po wywołaniu adresu w przeglądarce internetowej. Na końcu zaznaczamy opcję Użyj trybu pasywnego do transferu (jak w przeglądarce WWW) (6).

Rysunek 3. Total Commander - Konfiguracja połączenia

Po skonfigurowaniu połączenia FTP pojawia się ona na liście wszystkich połączeń
(rys. 4) skonfigurowanych w naszym programie. Aby połączyć się z serwerem klikamy dwukrotnie na nazwę połączenia (1) lub klikamy na przycisk Połącz (2).

Rysunek 4. Total Commander - Połączenia FTP

Gdy już się połączymy z serwerem (rys. 5) zazwyczaj w lewym oknie (1) mamy pliki, które są na serwerze, a w prawym oknie (2) pliki, które mamy lokalnie na dysku twardym. Możemy przystąpić do kolejnego kroku jakim jest przeniesienie plików PHP-Nuke na nasz serwer.

Rysunek 5. Total Commander - Połączenie z serwerem

 

Uwaga
Oczywiście Total Commander nie jest jedynym programem FTP. Możesz skorzystać
z innych programów, które będzie się konfigurować na podobnej zasadzie. Jeżeli korzystasz już z jakiegoś programu FTP, to nie musisz go zmieniać na Total Commandera, aby zainstalować PHP-Nuke. W swojej książce wykorzystuje ten program, bowiem jest on bardzo popularny wśród webmasterów.

3. Przenosimy pliki PHP-Nuke na serwer

Czas na kolejny etap instalacji PHP-Nuke jakim jest przeniesienie plików na nasz serwer. Aby przenieść pliki na serwer musimy je najpierw posiadać lokalnie, dlatego trzeba ściągnąć którąś z wersji PHP-Nuke[3]. Ja opiszę przebieg instalacji PHP-Nuke na podstawie najnowszej wersji jaka się dotąd ukazała oznaczona numerkiem 8.1. Oczywiście posiada ona wbudowany instalatora, ale w dalszej części książki pokażę również jak zainstalować tą wersję ręcznie bez użycia instalatora.

Kiedy pobraliśmy już potrzebną paczkę z plikami PHP-Nuke rozpakowujemy ją gdzieś na naszym dysku. Jak łatwo zauważyć znajduje się w niej kilka folderów i plików. Każdy folder zawiera określone pliki:

 • folder html/ zawiera pliki PHP-Nuke, które musimy przenieść na serwer,
 • folder upgrades/ zawiera pliki, które są pomocne przy aktualizacji naszego skryptu do nowszych wersji,
 • folder sql/ (wersjach poniżej 8.0), który zawiera plik ze strukturą bazy danych naszego portalu,
 • plik Addons-Modules.txt, który zawiera podstawowe informacje na temat tworzenia własnych dodatków/modułów,
 • plik Blocks.txt, w którym są informacje na temat bloków w PHP-Nuke,
 • plik Changes.txt zawiera listę zmian w stosunku do wszystkich wersji PHP-Nuke,
 • plik Copying.txt zawiera licencję na jakiej jest PHP-Nuke,
 • plik Credit.txt zawiera informacje na temat m.in. prawa autorskich poszczególnych elementów systemu,
 • plik Install.txt zawiera instrukcję jak zainstalować PHP-Nuke,
 • plik Readme.txt mówi czym jest PHP-Nuke i jak powstał,
 • plik Suport.txt zawiera kilka przydatnych adresów internetowych ze wsparciem,
 • plik Upgrade.txt mówi jak zaktualizować system.

Nas na razie interesuje tylko zawartość katalogu html/, którą przenosimy na serwer.
W tym celu łączymy się z naszym serwerem (rys. 6) w lewej części Total Commander’a (1), a w prawej części wyświetlamy zawartość folderu html/ (2).

Rysunek 6. Total Commander - Przygotowanie do przeniesienia plików na serwer

Zaznaczamy wszystkie elementy z prawej strony (2) klikając na pierwszy prawym klawiszem myszy i przytrzymując przeciągamy w dół. W efekcie wszystkie elementy z folderu html/ powinny być zaznaczone na czerwono (rys. 7).

Rysunek 7. Total Commander - Zaznaczenie obiektów

Następnie naciskamy na jeden z zaznaczonych elementów lewym przyciskiem myszy
i przeciągamy w ten sposób wszystkie elementy do lewej części okna Total Comander’a, gdzie jest otwarte połączenie z serwerem. Możemy też po prostu wcisnąć klawisz F5, który da taki sam rezultat. Po wykonaniu jednej z tych dwóch czynności wyskoczy nam okienko (rys. 8).

Rysunek 8. Total Commander - Przenoszenie plików

Bardzo ważne jest to, aby odznaczona była opcja Zamień na małe litery w nazwach plików (1), bowiem jeśli ta opcja jest zaznaczona występują problemy i PHP-Nuke nie działa poprawnie[4]. Po odznaczeniu tej opcji klikamy OK.  i nasze pliki są kopiowane na serwer. Musisz uzbroić się w cierpliwość, bo trochę ten proces trwa. W międzyczasie możesz stworzyć bazę danych.

4.    Tworzymy bazę danych

Kolejnym elementem, który jest potrzebny przy instalacji PHP-Nuke jest baza danych. Bardzo często wraz z założeniem konta WWW otrzymujemy dane do naszej bazy danych. Natomiast jeżeli twój usługodawca internetowy oferuje Ci dostęp do cPanelu lub innej aplikacji obsługującej Twoje konto WWW to taką bazę musisz sam stworzyć. Ja pokaże jak stworzyć bazę danych w oparciu o panel DirectAdmin, pozostałe działają na podobnej zasadzie. Logujemy się do panelu i naszym oczom ukazuje się główne menu (rys. 9), w którym szukamy linka do zarządzania bazami danych, w moim przypadku jest to link Menadżer MySQL (1), w który klikamy.

Rysunek 9. DirectAdmin - Menu

Po kliknięciu w Menedżer MySQL (rys. 10) możemy założyć nową bazę (1) oraz zalogować się do phpMyAdmin’a (2). Widzimy również już stworzone przez nas bazy danych. Klikamy w celu założenia nowej bazy danych (1).

Rysunek 10. Menedżer MySQL
Po kliknięciu w link Załóż nową bazę danych (1) naszym oczom ukazuje się formularz (rys. 11), który musimy wypełnić.

Rysunek 11. Zakładanie nowej bazy danych

W polu Nazwa bazy danych (1) wpisujemy to jak nasza baza danych ma się nazywać, możemy mieć narzuconą część nazwy jak na rysunku, że nazwa składa się już obowiązkowo z przedrostka tobiasz_, podobnie nazwa użytkownika. Najlepiej wpisać w tym miejscu nuke, co będzie nas informować, że jest to baza
PHP-Nuke. Można również użyć nazwy strony w celu lepszej identyfikacji bazy danych, jak już ich trochę uzbieramy. W polu Nazwa użytkownika (2) wpisujemy najczęściej tą samą nazwę jaką nadaliśmy bazie danych, na rysunku widać, że można wybrać już istniejącego użytkownika, wtedy nie będziemy musieli już podawać hasła, bowiem hasło przypisane jest do użytkownika, a nie do bazy danych. W ostatnim polu, Hasło użytkownika (3) podajemy hasło, najlepiej jak składa się z dużych i małych liter oraz cyfr, co zwiększa bezpieczeństwo. Po potwierdzeniu hasła klikamy załóż i w taki oto sposób mamy bazę danych dla naszego systemu. Możemy zatem przystąpić już do instalacji PHP-Nuke.

Uwaga
Podobnie jak w przypadku programu FTP istnieje także wiele paneli do zarządzania kontami WWW. Jednak większość z nich działa na podobnej zasadzie, którą tutaj przedstawiłem, więc nie powinieneś mieć problemu z założeniem swojej własnej bazy danych.


[1] Od wersji PHP-Nuke 5.3 Francisco Burzi dodał możliwość obsługi PHP-Nuke przez inne typy baz danych, takie jak: mSQL, PostgreSQL, PostgreSQL_local, ODBC, ODBC_Adabas, Sybase oraz Interbase.

[2] Najnowszą wersję programu możesz pobrać z http://totalcmd.pl/download/app/new/.

[3] Najnowszą wersję PHP-Nuke zawsze znajdziesz na stronie www.phpnuke.com.pl.

[4] Jest to jeden z najczęstszych problemów jeśli chodzi o wgrywanie nowych styli dla PHP-Nuke, których katalogi zaczynają się zwykle od wielkiej litery, a po wysłaniu są zamienione na małe. Po zmianie stylu pojawia się biała strona i większość użytkowników systemu PHP-Nuke nie wie co ma zrobić.

 

Leave a Comment

nine + nine =