Kopalnia „Guido” w Zabrzu

Autor: Arkadiusz Tobiasz 23 czerwca 2010

Pisałem już, że mam sentyment do górnośląskiego rodu Donnersmarcków za sprawą pałacu w Krowiarkach, z którym są związania. Z tym rodem związana też jest zabytkowa kopalnia węgla kamiennego „Guido” w Zabrzu. Otóż powstała ona w 1855 r. za sprawą wielkiego magnata ziemskiego i przemysłowego, księcia Guido Henckel von Donnersmarcka, którego imieniem nazwana została kopalnia.Kopalnię „Guido” w Zabrzu można zwiedzać od wtorku do piątku w godzinach 9.00 do 18.00, a w weekendy od 12.00 do 16.00. Zarówno osoby indywidualne jak i grupy zorganizowane muszą wcześniej zarezerwować swój zjazd pod ziemię.

Zwiedzanie kopalni możliwe jest na dwóch poziomach 170 m i 320 m. Z podszybia poziomu 170 kierujemy się wgłąb podziemi wykutym w skale przekopie. Widzimy tutaj m.in. stajnie końskie sprzed przeszło stu lat. Idąc dalej odwiedzamy wielkie komory, w których można zapoznać się ze sposobami odwaniania podziemnych wyrobisk. Tutaj też zobaczymy tradycje i kulturę górniczą na ekspozycjach górniczych narzędzi, lamp sprzętu ratunkowego, dostępna jest również wystawa geologiczna.

Poziom 320 został wydrążony na przełomie XIX i XX wieku i posiada system korytarzy opartych na dwóch wyrobiskach o długości ponad 2 km. Poziom ten prezentuję jak rozwinęła się technika górnicza od końca XIX w. do czasów współczesnych. Podziemne korytarze przemierzamy mając hełm górniczy, lampę i pochłaniacz widzimy ścianę łopatową z drewnianą obudową oraz jak pracuje kombajn chodnikowy zwany Alpiną czy też potężny kombajn węglowo bębnowy KWB. Doświadczysz niezapomnianego zejśca w głąb wyrobiska nachylonego pod kątem 18 stopni.

Szczególną atrakcją dla odważnych będzie wejście do wyrobiska zabierkowego o wysokości nie przekraczającej jednego metra, w obudowie indywidualnej stalowo-kotwiowej, gdzie będzie można dotknąć „żyły czarnego węgla”. Poznasz jak górnicy w prosty sposób zabezpieczali wyrobiska przed wybuchem pyłu węglowego przechodząc pod zawieszonymi w chodniku zaporami pyłowo wodnymi.

Odpowiedz

 

Arkadiusz Tobiasz student Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na specjalnościach informatyka ekonomiczna oraz rachunkowość. Więcej...

jQuery Validation i funkcja remote

Jakiś czas temu zwrócił się do mnie użytkownik z problemem. Chodzi o to, że korzysta on z pluginu walidacji jQuery, […]

Zend Framework: integracja z Uploadify

W tym wpisie postaram się przedstawić Wam w jaki sposób zintegrować skrypt Uploadify z Zend Frameworkiem. Dzięki temu będziemy mogli […]

Javascript: Czasowe wyświetlanie reklamy

Czasami chcemy, aby na pewnym elemencie naszej strony wyświetlała się reklama przez jakiś czas, a następnie zniknęła. W tym wpisie […]

Linux: backup wszystkich baz danych MySQL

Swego czasu pisałem o tym jak z poziomu konsoli można szybko i przyjemnie zrobić backup bazy MySQL. Wszystko jest ładnie […]