Cisco: OSPF

Autor: Arkadiusz Tobiasz 21 maja 2010

OSPF (ang. Open Shortest Path First) należy do protokołów stanu łącza. Ta grupa protokołów charakteryzuje się tym, że każdy router posiada komplet informacji o całej topologii sieci wraz z kosztem pojedynczych ścieżek w obrębie danej sieci oraz stanie połączeń.

Każdy router wysyła informacje o sieciach do niego przyłączonych oraz stanie tych sieci (czy są włączone czy nie). Następnie na podstawie tak zgromadzonych informacji rozsyłane są od routera do routera pakiety LSA, których wersję roboczą każdy router sobie zapisuje. Po upływie pewnego okresu czasu, zwanego czasem zbieżności wszystkie routery posiadają identyczne informacje o topologii sieci. Na ich postawie każdy router tworzy drzew SPF, zwane drzewem najkrótszych ścieżek, gdzie router je tworzący zawsze jest w jego centrum. Drzewo zawiera najkrótsze ścieżki do poszczególnych sieci (wybierane ze względu na koszt dotarcia), które nie muszą pokrywać się z ilością przeskoków.

Protokoły stanu łącza w przeciwieństwie do protokołów wektora odległości nie rozsyłają cyklicznie pakietów do sąsiednich routerów. Dodatkowy ruch jest przez nie generowany dopiero w momencie zmiany stanu łącza.

Protokół OSPF zwany jest udoskonalonym protokołem RIP. W przeciwieństwie do niego potrafi liczyć odrębne trasy dla różnych typów usług IP, a metryka liczona jest na podstawie odległości, przepustowości łącza, czasu podróży pakietów, poziomu niezawodności i innych parametrów. Protokół OSPF wysyła pakiety LSA do wszystkich routerów znajdujących się w danym obszarze hierarchicznym. Rozważmy następującą topologię sieci:

O konfiguracji interfejsów możesz poczytać tutaj, więc ten element pominę i przejdę do konfiguracji protokołu OSPF. Na jednym routerze może działać kilka procesów OSPF, dlatego wymaga się podania jego parametru, który jest liczbą. Ponadto dodawane sieci oprócz adresu IP muszą posiadać tzw. maskę zastępczą i identyfikator obszaru.

Router Katowice

Katowice> en

Katowice# conf t

Katowice(config)# router  ospf 100

Katowice(config-router)# net 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

Katowice(config-router)# net 172.16.16.0 0.0.0.255 area 0

Router Zabrze

Zabrze> en

Zabrze# conf t

Zabrze(config)# router ospf 100

Zabrze(config-router)# 192.168.1.0 0.0.0.255 area o

Router Gliwice

Gliwice> en

Gliwice# conf t

Gliwice(config)# router ospf 100

Gliwice(config-router)# 172.16.16.0 0.0.0.255 area o

Odpowiedz

 

Arkadiusz Tobiasz student Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na specjalnościach informatyka ekonomiczna oraz rachunkowość. Więcej...

jQuery Validation i funkcja remote

Jakiś czas temu zwrócił się do mnie użytkownik z problemem. Chodzi o to, że korzysta on z pluginu walidacji jQuery, […]

Zend Framework: integracja z Uploadify

W tym wpisie postaram się przedstawić Wam w jaki sposób zintegrować skrypt Uploadify z Zend Frameworkiem. Dzięki temu będziemy mogli […]

Javascript: Czasowe wyświetlanie reklamy

Czasami chcemy, aby na pewnym elemencie naszej strony wyświetlała się reklama przez jakiś czas, a następnie zniknęła. W tym wpisie […]

Linux: backup wszystkich baz danych MySQL

Swego czasu pisałem o tym jak z poziomu konsoli można szybko i przyjemnie zrobić backup bazy MySQL. Wszystko jest ładnie […]