Cisco: routing statyczny

Routing to nic innego jak sposób przesyłania i filtrowania pakietów w sieciach zawierających routery. Wyróżniamy routing statyczny i dynamiczny. Dzisiaj zajmiemy się tym pierwszym. W routingu statycznym to administrator sieci wprowadza ręcznie do pamięci routera trasy, po których mogą wędrować pakiety. W poprzednim wpisie pokazałem w jaki sposób można konfigurować interfejsy i na podstawie tak skonfigurowanych interfejsów postaram się przybliżyć zagadnienie jakim jest routing statyczny.

Powyżej przedstawiam jeszcze raz topologię naszej sieci. Na początku spróbujemy ustawić routing statyczny dla routera „Zabrze” w taki sposób, aby „widział” router Gliwice. Jednak, aby lepiej zobrazować definiowanie wpisów w tablicy routingu do powyższego obrazka dodamy adresy IP routerów.

Skupmy się na routerze „Zabrze”. Chcemy, aby „widział” sieć 172.16.16.0. W związku z tym do tablicy routingu musimy dodać trasę, po której będzie mógł się do tej sieci dostać. W tym celu skorzystamy z polecenia ip route <sieć docelowa> <maska podsieci> <adres IP | interfejs>. Bardzo ważne dokładne określenie sieci, do której będą wysyłane pakiety oraz adres IP lub interfejs, przez który jest osiągalna sieć lub router do kolejnego skoku. Definiujemy trasę dla routera „Zabrze” w trybie konfiguracyjnym:

Zabrze(config)# ip route 172.16.16.0 255.255.255.0 192.168.1.2

Chcemy dostać się do sieci 172.16.16.0 i dostajemy się do niej za pomocą routera „Katowice” podając jego adres IP w sieci 192.168.1.0, czyli 192.168.1.2. Sprawdzamy, czy możemy wysłać pakiet do routera „Gliwice”:

Zabrze# ping 172.16.16.2

Podobnie możemy zrobić z routerem „Gliwice”, jednak tym razem zamiast adresu IP podamy nazwę interfejsu:

Gliwice(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Serial 0/0

W taki sposób router „Gliwice” otrzymał dostęp do sieci 192.168.1.0, co możemy sprawdzić poprzez komendę:

Gliwice# ping 192.168.1.1

Jeszcze kilka słów o usuwaniu wpisów w tablicy routingu. Służy do tego polecenie clear ip route <sieć docelowa> [<maska podsieci>]. Chcąc usunąć dodany przed chwilą wpis do tablicy routingu routera „Gliwice” wpisujemy komendę:

Zabrze# clear ip route 192.168.1.0

Możemy też usunąć wszystkie wpisy w tablicy routingu poprzez komendę:

Zabrze# clear ip route *

Kończąc warto przedstawić główne zalety routingu statycznego. Przez to, że trasy są z góry ustalone przez administratora zajętość procesora i pamięci jest mniejsza niż w routingu dynamicznym, gdzie trasy te są każdorazowo obliczane. Zajętość pasma transmisji jest mniejsza, bowiem nie są rozsyłane pakiety rozgłoszeniowe protokołów routingu dynamicznego. Routing ten ma również minusu, m.in. brak reakcji na awarię jakiejś z tras routingu, a przy dużej sieci nakład pracy administratora w jej konfiguracji i utrzymaniu niesamowicie wzrasta.

Comments

Cisco: RIP | Arkadiusz Tobiasz

[…] pisałem trochę o routingu statycznym, więc w dzisiejszej notce co nieco o routingu dynamicznym. Spróbuję omówić protokół RIP, […]

Reply

Leave a Comment

five × four =