Gmail: scalanie kontaktów

Często zdarza się tak, że w maszej książce adresowej w Gmailu mamy kilka adresów mailowych, które należą do tej samej osoby. W takim przypadku możesz scalić takie kontakty w jeden. Jak to zrobić? Wystarczy, że zaznaczysz kontakty, które chcesz połączyć i klikniesz w link Scal te kontakty (tak jak na rysunku poniżej).

gmail-kontakty-dharekgmail
Po kliknięciu wyśwetla nam się formularz, w którym definiujemy dane kontaktu oraz określamy jaki e-mail jest prywatny, a jaki służbowy. Aby zakończyć klikamy Zapisz i od tego momentu ta osoba będzie widniała już jako jeden kontakt.

gmail-kontakty

Leave a Comment

nineteen + five =