Python: sumowanie elementów listy

Dzisiaj zaprezentuję fragment kodu napisanego w języku Python. Python jest interaktywnym i interpretowanym językiem programowania, który został stworzony przez Guido van Rossuma w 1990 roku. Poniższy skrypt pokazuje w jaki sposób za pomocą funkcji można zsumować liczby całkowite, które są elementami listy.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
lista = [4, 5, 8, 12, 4] # lista z liczbami calkowitymi

# funkcja sumujaca elekemty listy
def my_sum(list):
        suma = 0 # zmienna przechowujaca sume
        for i in list: # petla, ktora sumuje po kolei elementy listy
                suma = suma + i

        return suma # zwaracamy zmienna

print my_sum(lista) # wyswietlamy dzialanie funkcji na ekran

Comments

Dawid Lamperski

od wersji 2.3 Python’a, pośród wbudowanych funkcji pojawiło się między innymi: sum

>>> lista = [4, 5, 8, 12, 4]
>>> sum(lista)
33

pozdrawiam Dawid

Reply

Leave a Comment

three × four =