Zarządzanie projektami

Autor: Arkadiusz Tobiasz 12 grudnia 2008

Zarządzanie projektami IT, to szereg czynności zmierzający do osiągnięcia zmierzonych przez firmę celów, najczęściej biznesowych. Każdy projekt ma określony budżet, który przy dobrym zarządzaniu jest realizowany prawidłowo oraz czas, w jakim dany projekt musi być zrealizowany. Głównym zadaniem zarządzania projektem jest jak najefektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka jakie niesie ze sobą każdy projekt.

Reklama Na BlogachTo jest artykuł komercyjny napisany dla serwisu Blogvertising.pl. Za zainteresowanie się programem zostanę wynagrodzony. Zgodnie z etyką blogvertisingu wyrażam własną opinię na temat opisywanego produktu.

Każde zarządzanie projektem składa się z faz, w których wyróżniamy:

  • wizję projektu – w tym etapie tworzony jest zakres projektu oraz określany budżet i czas jego realizacji,
  • ocenę wykonalności – w tej fazie stara się doprecyzować czas realizacji projektu oraz budżet potrzebny do jego realizacji,
  • planowanie projektu- w tym etapie określany jest harmonogram projektu, przy którego tworzeniu bierze się pod uwagę czas realizacji i dostępny budżet, ale również zakres projektu,
  • wykonywanie projektu- w tym etapie przystępuje się do realizacji projektu według harmonogramu przy określonym zakresie, budżecie i czasie wykonania projektu,
  • monitorowanie projektu,
  • ukończenie projektu.

Oczywiście nie wszystkie projekty będą przechodziły przez wszystkie z wymienionych wyżej faz, bowiem część z nich zostanie przerwana, a niektóre omijają którąś z faz. Często zdarza się, że projekt może przez daną fazę przechodzić kilkakrotnie, aż osiągniemy zamierzony cel. Istnieje kilka metodyk zarządzania projektami wśród których najpopularniejszą jest Prince2. Oprócz tego istnieje także oprogramowanie, które wspiera zarządzanie projektami. Warto tutaj wymienić m.in. XPrince czy RUP.

Odpowiedz

 

Arkadiusz Tobiasz student Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na specjalnościach informatyka ekonomiczna oraz rachunkowość. Więcej...

jQuery Validation i funkcja remote

Jakiś czas temu zwrócił się do mnie użytkownik z problemem. Chodzi o to, że korzysta on z pluginu walidacji jQuery, […]

Zend Framework: integracja z Uploadify

W tym wpisie postaram się przedstawić Wam w jaki sposób zintegrować skrypt Uploadify z Zend Frameworkiem. Dzięki temu będziemy mogli […]

Javascript: Czasowe wyświetlanie reklamy

Czasami chcemy, aby na pewnym elemencie naszej strony wyświetlała się reklama przez jakiś czas, a następnie zniknęła. W tym wpisie […]

Linux: backup wszystkich baz danych MySQL

Swego czasu pisałem o tym jak z poziomu konsoli można szybko i przyjemnie zrobić backup bazy MySQL. Wszystko jest ładnie […]