C++: Kalkulator ONP

Swego czasu na zajęcia z języka C++ na studiach musiałem przygotować pewien projekt. Wybrałem Kalkulator ONP (ONP – Odwrócona Notacja Polska), który dane wczytywał w pliku i wyrażenie przekształcał do Odwróconej Notacji Polskiej oraz obliczał wynik wyrażenia.

Kalkulator Odwróconej Notacji Polskiej obsługuje także wyjątki, w taki sposób że nie da się wprowadzić w niego niewłaściwego ciągu znaków.

Leave a Comment

nineteen + fourteen =